Przejdź do treści
Czym się zajmuje infobroker?
Broker informacji (researcher) jest zawodem o charakterze usługowym, polegającym na wyszukiwaniu, analizie i udostępnianiu informacji na zlecenie. Pełni on rolę pośrednika pomiędzy poszukującymi informacji a zasobami informacyjnymi (media, biblioteki, zasoby internetowe itp.). Dostarczone przez brokera informacje muszą odnosić się do przedmiotu zlecenia i cechować się wysoką jakością, popartą wiarygodnymi oraz odpowiednimi źródłami. Broker informacji (researcher) dysponuje wiedzą z zakresu sposobów pozyskiwania informacji oraz oceny jej wartości. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej i korzysta jedynie z legalnych źródeł informacji. W tej profesji występować może specjalizacja w zależności od rodzaju dostarczanej informacji, np. broker informacji biznesowej lub informacji prawniczej. Wymiennie do nazwy broker informacji stosowany jest termin infobroker. Brokerzy informacji coraz częściej pracują w różnego rodzaju instytucjach, fundacjach, stowarzyszeniach i prywatnych przedsiębiorstwach, gdzie informacja odgrywa ważną rolę, mimo że firmy te nie są określone jako infobrokerskie. Informacje dostarczana przez brokera informacji są wykorzystywane bezpośrednio przez zamawiającego lub mogą być poddawane dalszemu opracowaniu. Efekty pracy przedstawiane są w formie raportów, baz danych lub innych opracowań infobrokerskich.
Broker informacji to osoba, która za opłatą wyszukuje i udostępnia informacje. Jego zadaniem jest wyszukiwanie (nie tylko w Internecie) najistotniejszych informacji według ściśle określonego kryterium. Broker pomaga także w zdobywaniu i ocenie informacji. Infobroker jest pośrednikiem między zasobami informacji a ludźmi i instytucjami, którzy ich potrzebują. Służy pomocą w fachowym wyszukiwaniu informacji, wzbogaconym o analizę i opracowanie.

Stąd podstawowe zadania brokera informacji, to:
  • pozyskiwanie informacji,
  • organizowanie informacji,
  • szkolenia w zakresie poszukiwania i organizowania informacji.
  • Wyszukiwanie informacji istotnych do zapytania,
  • Dobieranie metody realizacji zlecenia (rozpoznawanie potrzeb informacyjnych, budowanie strategii wyszukiwania i dobierania źródeł).
  • Ocenianie jakości źródeł informacji i selekcja informacji.
  • Analizowanie źródeł z zastosowaniem metodologii dziedzinowych.
  • Tworzenie raportów, baz danych i innych opracowań infobrokerskich.
  • Monitorowanie źródeł informacji i aktualizacja zasobów informacyjnych.
  • Przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów, norm oraz zasad poufności informacji

Podstawowymi atutami brokera informacji są metody opracowania i stosowania strategii wyszukiwawczych, trafność doboru źródeł informacji i umiejętność oceny tych źródeł oraz wiedza dotycząca miejsc, gdzie informację można znaleźć.
Infobroker musi gwarantować, że udzielona przez niego informacja jest nie tylko relewantna do zapytania, ale także wysokiej jakości – udzielając informacji niejako ją akredytuje, firmuje swoim nazwiskiem, na zasadzie podobnej jak notariusz czy autor książki, względnie jak broker giełdowy. Ma to o tyle istotne znaczenie, że na podstawie dostarczonych przez brokera informacji nierzadko podejmowane są kluczowe decyzje, stąd dostarczenie informacji z jakichś powodów niewłaściwej, naraża klienta na straty, również finansowe.

Bezpieczne zakupy

Procedura zamówienia oraz dostarczenia usługi na sklepie jest dość prosta. Po przygotowaniu usługi otrzymasz link na sklep. Natępnie wkładasz tą usługę do wirtualnego koszyka, wybierasz opcję płatności. Masz też możliwość zamówienia bez rejestracji. Wcześniej warto najechać kursorem na okno przeglądarki, w którym wpisany jest adres. Ta, na których można dokonywać bezpiecznych płatności, ma początek adresu https://. Połączenie to z użyciem „protokołu SSL” zapewnia ochronę danych, które przesyłane są między przeglądarką, a serwerem sieciowym. Poza tym na stronie przeglądarki powinna być widoczna kłódeczka. Po kliknięciu na nią pojawi się informacja o certyfikacie bezpieczeństwa. W sklepach, które nie mają w adresie https:// Państwa dane nie są właściwie chronione.
Wróć do spisu treści